ایده پردازان کسب وکار

  • اخذ نمایندگی بیمه (دوره مجازی)
  • اخذ نمایندگی بیمه
  • آموزش غیر حضوری دوره های مدیریت
  • مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
خانه > اخبار > اخبار آموزش > DBA

DBA

DBA 10
DBA 10 (۱ مطلب)
?????? ???? ??? ??????? ???? 95/02/09 ??? ???? ??? ?? ????.
۱۳۹۵/۰۸/۰۳
 ?????? ???? ??? ??????? ???? 95/02/09 ??? ???? ??? ?? ????. ???? ????? ???? ??? ??? ????? ????? ??? ????...
برنامه کلاس های روز پنجشنبه مورخ 1395/01/26
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
برنامه کلاس های روز پنجشنبه مورخ 1395/01/26 ردیف عنوان دوره نام درس...
برنامه کلاسی هفتگی روز پنجشنبه مورخ 1395/01/19
۱۳۹۵/۰۱/۱۸
برنامه کلاسی هفتگی روز پنجشنبه مورخ 1395/01/19 ردیف عنوان دوره نام درس...
برنامه کلاسی DBA11
۱۳۹۴/۱۰/۳۰
برنامه کلاسی دوره DBA گروه11 در روز پنجشنبه مورخ 94/11/01طبق جدول ذیل میباشد....
برنامه کلاسی DBA اصفهان
۱۳۹۴/۱۰/۰۷
برنامه کلاسی  DBA گروه اصفهان در روزپنجشنبه مورخ 94/10/10طبق جدول ذیل میباشد....
برنامه کلاسی DBA11
۱۳۹۴/۱۰/۰۷
برنامه کلاسی دوره DBA گروه11 در روز پنجشنبه مورخ 94/0910/10طبق جدول ذیل میباشد....
برنامه کلاسی DBA11
۱۳۹۴/۱۰/۰۱
برنامه کلاسی دوره DBA گروه11 در روز پنجشنبه مورخ 94/09/26طبق جدول ذیل میباشد....
برنامه کلاسی DBA اصفهان
۱۳۹۴/۱۰/۰۱
برنامه کلاسی دوره DBA گروه اصفهان در روز پنجشنبه مورخ 94/10/03طبق جدول ذیل میباشد....
برنامه کلاسی DBA اصفهان
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
برنامه کلاسی دوره DBA گروه اصفهان در روز پنجشنبه مورخ 94/09/26طبق جدول ذیل میباشد....
برنامه کلاسی DBA11
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
برنامه کلاسی دوره DBA گروه11 در روز پنجشنبه مورخ 94/09/26طبق جدول ذیل میباشد....

منوی کاربری

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

افتخارات

افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات

برای نمایش همه کلیک کنید