ایده پردازان کسب وکار

  • اخذ نمایندگی بیمه (دوره مجازی)
  • اخذ نمایندگی بیمه
  • آموزش غیر حضوری دوره های مدیریت
  • مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
خانه > اخبار > اخبار آموزش

اخبار آموزش

DBA
DBA (۲۰ مطلب)
SMBA
SMBA (۱۲ مطلب)
IMBA
IMBA (۹ مطلب)
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/12/20
۱۳۹۴/۱۲/۱۹
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ  1394/12/20 ردیف عنوان دوره نام...
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/12/13
۱۳۹۴/۱۲/۱۳
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ  1394/12/13 ردیف عنوان دوره نام...
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/12/06روز جمعه مورخه 1394/12/07
۱۳۹۴/۱۲/۰۵
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ  1394/12/06و روز جمعه مورخ 1394/12/07 ردیف...
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/11/29روز جمعه مورخه 1394/11/30
۱۳۹۴/۱۱/۲۶
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ 1394/11/29لغایت روز جمعه مورخ 1394/11/30...
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ 1394/11/15لغایت روز جمعه مورخ 1394/11/16
۱۳۹۴/۱۱/۱۵
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ 1394/11/15لغایت روز جمعه مورخ 1394/11/16...
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ 1394/11/08لغایت روز جمعه مورخ 1394/11/09
۱۳۹۴/۱۱/۰۷
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ 1394/11/08لغایت روز جمعه مورخ 1394/11/09...
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/11/1روز جمعه مورخه 1394/11/02
۱۳۹۴/۱۰/۳۰
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ 1394/11/01لغایت روز جمعه مورخ 1394/11/02...
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/10/25لغایت روز حمعه مورخه 1394/10/26
۱۳۹۴/۱۰/۲۳
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/10/24لغایت روز جمعه مورخه1394/10/25...
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/10/17 لغایت روز حمعه مورخه 1394/10/18
۱۳۹۴/۱۰/۲۳
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/10/17لغایت روز جمعه مورخه1394/10/18...
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ1394/10/10لغایت روز جمعه مورخه 1394/10/11
۱۳۹۴/۱۰/۰۷
برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/10/10لغایت روز جمعه مورخه1394/10/11...

منوی کاربری

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

افتخارات

افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات

برای نمایش همه کلیک کنید