ایده پردازان کسب وکار

 • اخذ نمایندگی بیمه (دوره مجازی)
 • اخذ نمایندگی بیمه
 • آموزش غیر حضوری دوره های مدیریت
 • مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
خانه > حساب > دوره های کوتاه مدت مدرسه فروش

دوره های کوتاه مدت مدرسه فروش

دوره های عمومی فروش

اهداف دوره:توانمند سازی کارکنان و شبکه فروش

مخاطبین دوره :بازاریابان، سرپرستان فروش،مدیران فروش ،مدیران حوزه فروش ،مدیران منطقه فروش سازمانها و یا شرکتهای غذایی و پخش

سطح یک

مدت آموزش 8 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • اصول بازاریابی
 • استفاده از زبان بدن در فروش
 • ویزیت ویژگی
 • روشهای مقابله با ترفند های مغازه داران در فروش
 • مشتری مداری و تکنیکهای ارتباط با مشتری
 • بازاریابی و فروش تلفنی

سطح 2

مدت آموزش 8 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • راه کارهای ویزیت د رشرایط سخت و کسادی بازار
 • مدیریت زمان
 • اصول مذاکرات فروش
 • تحلیل رفتار مصرف کننده
 • رونشناسی و تکنیک های تخفیف در فروش
 • روشهای طبقه بندی مشتریان و روشهای جذب مشتریان از دست رفته

اهداف دوره :آموزشی سرپرستان از چگونگی موارد سرپرستی زیر مجموعه و هدایت و رهبری کارتیمی در آنان جهت اهداف دوره آموزشی و رشد پرورش هوش و استعداد کارکنان جهت دستیابی به اهداف سازمانی است

ممخاطبین: مدیران و کارشناسان فعال در این بخش در تمامی شرکتها

میزان ساعت اموزش 16 ساعت

ﺳﺮ ﻓﺼﻠﻬﺎو محتوا :

 • قیمت گذاری
 • مدیریت توزیع
 • سرپرستی فروش
 • ابزار ها و تکنیک های فروش
 • اصول کار تیمی و مدیریت تیم فروش
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • روشهای مقابله با ترفندهای فروشندگان در سرپرستی فروش

سطح 1

میزان آموزش:16 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • مدیریت فروش
 • روشهای مقابله با ترفندهای سرپرستان فروش
 • مدیریت انگیزش سرپرستان فروش
 • تکنیک های حرفه ای و روشهای خلاقانه مدیریت فروش
 • فرصت شناسی و تهدید شناسی در بازار فروش
 • تاکتیکهای فروش
 • دسته بندی بازارها و تعیین بازارهای جذاب فروش

سطح 2

مدت آموزش : 16 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • مدیریت حوزه فروش
 • روشهای مقابله با ترفندهای مدیران فروش
 • مدیریت انگیزش مدیران فروش
 • تمدیریت مالی در فروش1
 • ارزیابی عملکرد و فروش حوزه و مدیران فروش
 • ارزیابی و کنترل کیفیت فروش حوزه
 • استراتژی های فروش
 • مدیریت ارتباط با مشتریان ارزشمند حوزه

میزان آموزش:8 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • مهارتهای مدیریت حرفه ای مدیران فروش
 • مدیریت مالی در فروش(2)
 • تکنیک های حرفه ای و روشهای خلاقانه مدیریت حوزه فروش
 • شناسایی و تحلیل فرصتها و تهدیدهای بازار فروش
 • طبقه بندی و انتخاب مشتریان کلیدی

میزان اموزش :16 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • مدیریت منطقه فروش
 • روشهای مقابله با ترفندهای مدیران حوزه فروش
 • مدیریت مرکز نمایندگی
 • مدیریت ارتباط مشتریان ویژه منطقه
 • نحوه تعامل موثر با مدیریت مرکزی و ارتباط درون سازمان انگیزش (ترفیعات) مدیران حوزه فروش
 • مدیریت تبلیغات و آگهی تجاری
 • تکنیک های حرفه ای و روش های خلاقانه مدیریت منطقه فروش

سطح 1

میزان آموزش : 8 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • فروش مصرفی و فروش صنعتی
 • اصول بازاریابی
 • اصول فروش
 • اصول خرده فروشی
 • زبان بدن و مهارت های دفاع کلامی
 • اصول و فنون مذاکرات فروش

سطح 2

میزان آموزش : 8 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • روانشناسی ارتباط با مشتری
 • مدیریت زمان
 • خدمات پس از فروش
 • مشتری نوازی و مشتری یاری
 • روش های نوین فروش و فروش خلاق
 • تحلیل رفتار فروش رقبا
 • تپخش و لجستیک

سطح یک

مدت آموزش 8 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • مبانی سازمان و مدیریت
 • مبانی رفتار سازمانی و منابع انسانی
 • مبانی جامع شناسی و روانشناسی
 • اصول نمایندگی ها
 • مبانی اقتصاد و بازار
 • روش تحقیق و تحقیقات بازار
 • مدیریت ارتباط با مشتریان

سطح 2

مدت آموزش 8 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • تحلیل بازار و انتخاب بازارهای هدف
 • اصول کار تیمی و مدیریت تیم فروش
 • مبانی بازرگانی و بازاریاب
 • تمبانی ارتباطات انسانی و سازمانی
 • ابزارها و تکنیک های فروش
 • مدیریت توزیع

سطح 3

مدت آموزش 8 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • تجزیه و تحلیل رقباء و استراتژیهای بازاریابی رقابتی
 • مبانی فناوری و اطلاعات و ارتباطات
 • مبانی رهبری و مربی گری
 • قیمت گذاری
 • طراحی و مدیریت پایگاه اطلاعات مشتریان(باشگاه)
اطلاعات فردی جهت ثبت نام اولیه و دریافت مشاوره: :
* نام :    
* نام خانوادگی :    
نام پدر :    
* تلفن همراه :    
* تلفن همراه :    
* عنوان دوره آموزشی :    

منوی کاربری

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

افتخارات

افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات

برای نمایش همه کلیک کنید