ایده پردازان کسب وکار

 • اخذ نمایندگی بیمه (دوره مجازی)
 • اخذ نمایندگی بیمه
 • آموزش غیر حضوری دوره های مدیریت
 • مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
خانه > حساب > دوره های کوتاه مدت مدیریت منابع انسانی در بیمه

دوره های کوتاه مدت مدیریت منابع انسانی در بیمه

مدیریت منابع انسانی در بیمه

مخاطبین دوره : مدیران و کارکنان واحد منابع انسانی و اداری شرکتهای بیمه وشبکه فروش(نمایندگان،شرکت های خدمات بیمه ای حقیقی و حقوقی،کارگزاری)

هدف: آشنایی با اصول و مفاهیم مصاحبه و آمادگی جهت اجرای مصاحبه های استخدامی

مدت آموزش 16 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • تعاریف و مفاهیم پایه
 • عوامل مؤثر بر جذب و گزینش در شركت‌هاي بيمه
 • فرآیند جذب و استخدام در شركت‌هاي بيمه
 • تعیین ویژگیهای شاغل و کاندید شغل
 • رویکردها ، تکنیکها ، بایدها و نباید های مصاحبه در شركت‌هاي بيمه
 • خطاهای استخدامی در شركت‌هاي بيمه
 • صلاحیت محوری در مصاحبه های استخدامی در شركت‌هاي بيمه
 • انواع روشهای مصاحبه در شركت‌هاي بيمه
 • مراحل اجرای مصاحبه در شركت‌هاي بيمه
 • شرایط مصاحبه گر در شركت‌هاي بيمه
 • تکنیکها و روشهای انجام مصاحبه در شركت‌هاي بيمه
 • سازماندهی مصاحبه
 • روشهای غربال کردن کاندیدا های شغل در شركت‌هاي بيمه
 • ویژگیهای یک مصاحبه خوب

هدف آشنایی با مفاهیم مدیریت و انگیزش کارکنان و نقش کلیدی آن در دستیابی به اهداف سازمان و شناخت کافی از تئوریها و مدلهای انگیزشی

مدت آموزش 16 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • تعریف مفاهیم کلیدی و کاربردی انگیزش در شركت‌هاي بيمه
 • تشریح کامل تئوریهای محتوایی انگیزشی در شركت‌هاي بيمه
 • تشریح کامل تئوریهای فرآیندی انگیزشی در شركت‌هاي بيمه
 • ارتباط انگیزش با رفتار و یادگیری در شركت‌هاي بيمه
 • رویکردهای ایجاد انگیزش در کارکنان شركت‌هاي بيمه
 • روشها و متدهای ایجاد انگیزش در کارکنان شركت‌هاي بيمه
 • ارائه نکات کاربردی در ایجاد و مدیریت کردن انگیزش در کارکنان شركت‌هاي بيمه
 • ویژگی های افراد پیشرفت گرا در شركت‌هاي بيمه
 • افزایش عملکرد در شركت‌هاي بيمه
 • اثرگذاری افراد بر سازمان در شركت‌هاي بيمه
 • فراانگیزش در شركت‌هاي بيمه

هدف: آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت منابع انسانی و درک کاملی از عناصر تشکیل دهنده مدیریت منابع انسانی

مدت آموزش 16 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • تعریف مفاهیم و تاریخچه مدیریت منابع انسانی در شركت‌هاي بيمه
 • تشریح وظایف و نقش های مدیر منابع انسانی در شركت‌هاي بيمه
 • اصول و مفاهیم تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل در شركت‌هاي بيمه
 • ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل در شركت‌هاي بيمه
 • تشریح برنامه ریزی نیروی انسانی در شركت‌هاي بيمه
 • تأمین نیروی انسانی و ملاحظات مرتبط
 • آموزش و توسعه و نقش آن در توانمندسازی نیروی انسانی در شركت‌هاي بيمه
 • ارزیابی عملکرد منابع انسانی در شركت‌هاي بيمه
 • نحوه مديريت كاركنان حرفه‌اي در شركت‌هاي بيمه
 • نظام به كارگيري مؤثر منابع انساني
 • تجزيه و تحليل شغل
 • فرايندها و وظايف محوري مديريت منابع انساني در سازمان‌هاي پيشرو
 • مديريت و كنترل استرس و تعارضات شغلي و ارائه آزمون‌هاي مربوط
 • نظام آموزش و بهسازي منابع در شركت‌هاي بيمه
 • نظام نگهداري
اطلاعات فردی جهت ثبت نام اولیه و دریافت مشاوره: :
* نام :    
* نام خانوادگی :    
نام پدر :    
* ایمیل :    
* تلفن همراه :    
تلفن ثابت :    
* عنوان دوره آموزشی :    

منوی کاربری

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

افتخارات

افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات

برای نمایش همه کلیک کنید