ایده پردازان کسب وکار

 • اخذ نمایندگی بیمه (دوره مجازی)
 • اخذ نمایندگی بیمه
 • آموزش غیر حضوری دوره های مدیریت
 • مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
خانه > حساب > دوره های کوتاه مدت رشته های بیمه ای

دوره های کوتاه مدت رشته های بیمه ای

دوره کوتاه مدت رشته های بیمه ای

مخاطبان دوره:کارمندان ستادی بخش رشته های بیمه،شبکه فروش(نمایندگان،شرکت های خدمات بیمه ای حقیقی و حقوقی،کارگزاری) وبازاریابی فعال بیمه

مدت دوره: 16 ساعت

اهداف آموزشی: آشنایی فراگیران با کلیات بیمه آتش سوزی

محتوای و سرفصل های آموزشی دوره

 • شرایط قرارداد
 • خسارت هاي تحت پوشش بیمه
 • حوادث بیمه شده
 • روشهاي تعیین سرمایه بیمه شده
 • مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزي
 • شناخت دستگاههاي ایمنی
 • نحوه محاسبه MPL و EML
 • آشنایی با بیمه نامه عدم النفع Loss of profit
 • آشنايی با بیمه نامه فرست لاس First Loss
 • آشنایی با بیمه نامه هاي شناور یا سرمایه متغیر
 • چگونگی تمدید،فسخ،ابطال وشرایط تشدیدخطر
 • شناخت ریسک وارزیابی خسارت (توصیه ها وشرایط تشدیدخطر )

مدت دوره: 16 ساعت

اهداف آموزشی آشنایی فراگیران با بیمه هاي باربي و شرایط آن

محتوای و سرفصل های آموزشی دوره

 • (زمینی،دریایی،هوایی)انواع حمل و نقل
 • بیمه نامه از بین رفتن تمامی کالا (Total Loss )
 • بررسی اجمالی بیمه نامه تمام خطر ( بیمه نامه شرایط A)
 • بررسی اجمالی بیمه نامه با شرایط B
 • بررسی اجمالی بیمه نامه با شرایط C
 • نرخ بیمه هاي باربري در شرایط سه گانه
 • اعتبار پوشش بیمه
 • پوشش خطر جنگ
 • خسارت همگانی (general average )و مصادیق آن
 • گزینه هاي نجات
 • ارزیابی ریسک وعوامل موثردرافزایش وکاهش ریسک
 • رسیدگی به خسارات بیمه کالا،شناسائی مدارک موردنظر وارزیابی خسارت
 • بررسی قراردادهای داخلی وخارجی وترخیص شرایط ومقررات تجاری خارجی
 • اعتبارات اسنادی /بررسی یک خرید خارجی از ثبت سفارش تاترخیص

مدت دوره: 16 ساعت

اهداف آموزشی:آشنایی مخاطبان با کلیات بیمه هاي اشخاص ( ساز و کار بیمه هاي اشخاص) و آماده کردن آنان براي مسئولیت شبه جرمی

محتوای و سرفصل های آموزشی دوره

 • معرفی بیمه هاي اشخاص و طبقه بندي ریسک در بیمه هاي اشخاص
 • اصول قراردادهاي بیمه هاي اشخاص، جدول مشخصات، توافق بیمهاي، شروط، استثنائات
 • بیمه هاي عمر(تجزیه و تحلیل قراردادهاي بیمه هاي عمر(عمر انفرادي،عمر پس انداز،عمر مانده بدهکار،عمر گروهی،عمر به شرط حیات محاسبات فنی بیمه هاي عمر)
 • نحوه پرداخت غرامت در بیمه هاي عمر
 • محاسبه بازخرید بیمه هاي عمر
 • محاسبه پرداخت وام از محل بیمههاي عمر و پس انداز و محاسبه سود تضمین شده وام
 • شرایط عمومی بیمه نامه حوادث انفرادي و جمعی
 • شرایط بیمه هزینه پزشکی
 • پرداخت غرامت (فوت، نقص عضو، از کار افتادگی موقت و هزینه درمان حوادث انفرادي و جمعی)
 • بیمه حادثه و درمان محاسبات فنی بیمه هاي حوادث
 • آشنایی با قراردادهاي درمانی و شرایط عمومی بیمه حوادث سرنشین
 • اجراي تعهدات از محل قراردادهاي درمان
 • محاسبه ارزش بازخرید و سرمایه مخفف در بیمه هاي عمر
 • محاسبه پرداخت وام از محل بیمه هاي عمر و روش هاي پرداخت غرامت در بیمه هاي عمر
 • روشهای ارزیابی خسارت،مفاهیم کتمان،دوره انتظار، استثناعات ،سرمایه مخفف ، سرمایه نسبی وتامین ازاندوخته بیمه های عمرواشخاص

مدت دوره: 16 ساعت

اهداف آموزشی :شناخت کلی با حدود ثغور مسئولیتهاي حقوقی و آشنایی با انواع بیمه هاي مسئولیت مدنی

محتوای و سرفصل های آموزشی دوره

 • آشنایی با تعاریف و کلیات بیمه مسئولیت
 • انواع مسئولیت
 • بررسی قانون بیمه مصوب 1316
 • قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
 • مسئولیت بر مبناي نظریه هاي خطر و تقصیر
 • بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح
 • بیمه مسئولیت مدنی آرشیتکت ها و مقاطعه کاران
 • بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
 • بیمه مسئولیت مدنی پزشکان و جراحان
 • بیمه مسئولیت مدنی کالاي تولید شده ( دیگ بخار ، وسایل صنعتی و ... )
 • خسارت دربیمه های مسئولیت وروش های ارزیابی خسارت

مدت دوره: 16 ساعت

اهداف:آشنایی با نحوه ارزیابی خطرات پروژه هاي فنی و مهندسی - آشنایی با نحوه برآورد خسارت در واحدهاي تولیدي و صنعتی

محتوای و سرفصل های آموزشی دوره

 • آشنایی با انواع بیمه هاي مهندسی -مفهوم بیمه هاي تمام خطر مهندسی
 • ارزیابی خطر در بیمه هاي مهندسی
 • آنالیز ریسکهاي بیمه هاي تمام خطر نصب (شامل: موضوع، مدت، پوششهاي بیمه، نرخهاي تقریبی)
 • آنالیز ریسکهاي بیمه هاي تمام خطر مقاطعه کاري
 • ارزیابی فنی خطرات نصب و مقاطعه کاري
 • بررسی بیمه نامه تمام خطر مهندسی
 • کارشناسی بازدید اولیه و حین کار
 • تکنیکهاي تقسیم خطر
 • تعیین کلوزها و شرایط تکمیلی منظم به بیمه هاي مهندسی
 • آشنایی با قراردادهاي مهندسی
 • آشنایی با شرایط عمومی پیمان مرتبط با بیمه تمام خطر
 • آشنایی با بیمه ماشین آلات پیمانکاري
 • آشنایی با بیمه شکست ماشین آلات
 • آشنایی با خسارت در بیمه هاي مهندس
 • خسارت دربیمه های مهندسی وروش های ارزیابی خسارت
اطلاعات فردی جهت ثبت نام اولیه و دریافت مشاوره: :
* نام :    
* نام خانوادگی :    
نام پدر :    
* ایمیل :    
* تلفن همراه :    
تلفن ثابت :    
* عنوان دوره آموزشی :    

منوی کاربری

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

افتخارات

افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات

برای نمایش همه کلیک کنید