ایده پردازان کسب وکار

  • اخذ نمایندگی بیمه (دوره مجازی)
  • اخذ نمایندگی بیمه
  • آموزش غیر حضوری دوره های مدیریت
  • مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
خانه > مقالات > دوره های کوتاه مدت > دوره های کوتاه مدت بیمه

دوره های کوتاه مدت بیمه

دوره های مرکز بیمه
نام دوره تاریخ شروع  ساعت برگزاری دوره روز های برگزاری ثبت نام
بازاریابی بیمه (1) 25و26 آذرماه 15الی 18 چهارشنبه و پنجشنبه ثبت نام      مشاوره
بازاریابی بیمه (2) -- - - ثبت نام      مشاوره
بیمه آتش سوزی از اول دیماه 16الی 19 سه شنبه ثبت نام      مشاوره
بیمه باربری از اول دیماه 16الی 19 سه شنبه ثبت نام      مشاوره
بیمه عمر و اشخاص از اول دیماه 16الی 19 سه شنبه ثبت نام      مشاوره
بیمه مسئولیت از اول دیماه 16الی 19 سه شنبه ثبت نام      مشاوره
بیمه مهندسی از اول دیماه 16الی 19 سه شنبه ثبت نام      مشاوره
مدیریت فروش خدمات بیمه (1) 2و3دیماه 15الی 18 چهارشنبه و پنجشنبه ثبت نام      مشاوره
مدیریت فروش خدمات بیمه (2) -- - - ثبت نام      مشاوره
مهارتهای حرفه ای فروش بیمه -- - - ثبت نام      مشاوره
روش حفظ ونگهداری مشتریان -- - - ثبت نام      مشاوره
مدیریت ارتباط با مشتری 5و6 دیماه 16الی 19 شنبه و یکشنبه ثبت نام      مشاوره
مهارتهای ارتباط با مشتری 9و10 دیماه 16الی 19 چهارشنبه و پنجشنبه ثبت نام      مشاوره
مدیریت رفتار سازمانی در شرکتهای بیمه -- - - ثبت نام      مشاوره
مدیریت حرفه ای بیمه -- - - ثبت نام      مشاوره
مدیریت حرفه ای نمایندگان بیمه (1) 12و13 دیماه 16الی 19 شنبه و یکشنبه ثبت نام      مشاوره
مدیریت حرفه ای نمایندگان بیمه (2-4) -- - - ثبت نام      مشاوره
مدیریت کسب وکاربیمه (IMBA) 29 بهمن ماه 16الی19 پنجشنبه و جمعه ثبت نام      مشاوره
اصول حسابداری 1،2 10 بهمن - شنبه ثبت نام      مشاوره
مدیریت مالی 1،2 -- - - ثبت نام      مشاوره
مدیریت منابع انسانی دربیمه -- - - ثبت نام      مشاوره
آموزش متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه 28 آذرماه 16الی19 شنبه ثبت نام      مشاوره

 

منوی کاربری

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

افتخارات

افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات

برای نمایش همه کلیک کنید