ایده پردازان کسب وکار

  • اخذ نمایندگی بیمه
  • آموزش غیر حضوری دوره های مدیریت
  • مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
خانه

 دانشجوی گرامی ؛ آخرین اخبار مربوط به واحد آموزش (از جمله اطلاعیه های برگزاری و عدم برگزاری کلاسها) را از منوی سمت راست گزینه اخبار آموزش دنبال نمایید.

آخرین اخبار

برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ 1394/11/15لغایت روز جمعه مورخ 1394/11/16

برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ 1394/11/15لغایت روز جمعه مورخ 1394/11/16 ردیف عنوان دوره نام درس......

برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ 1394/11/08لغایت روز جمعه مورخ 1394/11/09

برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ 1394/11/08لغایت روز جمعه مورخ 1394/11/09 ردیف عنوان دوره نام درس......

برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/11/1روز جمعه مورخه 1394/11/02

برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخ 1394/11/01لغایت روز جمعه مورخ 1394/11/02 ردیف عنوان دوره نام درس......

برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/10/25لغایت روز حمعه مورخه 1394/10/26

برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/10/24لغایت روز جمعه مورخه1394/10/25 ردیف عنوان دوره نام درس......

برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/10/17 لغایت روز حمعه مورخه 1394/10/18

برنامه کلاسی هفتگی از روز پنجشنبه مورخه 1394/10/17لغایت روز جمعه مورخه1394/10/18 ردیف عنوان دوره نام درس......
آرشیو اخبار

منوی کاربری

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

افتخارات

افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات

برای نمایش همه کلیک کنید